PPP Exchange ยินดีให้บริการ

บริษัท พีพีพี เอ็กเชนจ์ จำกัด เราให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาตรฐานสากลที่ทุกคนเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าธุรกิจ ให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี

สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ติดต่อ 081-9751919

Exchange Rate


ประเทศ สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขายออก
United States of America USD 100 30.05 30.27
United States of America USD 50 29.95 30.27
United States of America USD 20-10 29.85 30.27
United States of America USD 5 29.75 30.27
United States of America USD 1 29.45 30.27
United Kingdom GBP 50 39.90 40.45
United Kingdom GBP 20-5 39.80 40.45
Euro EUR 500-100 33.25 33.7
Euro EUR 50 33.15 33.7
Euro EUR 20-5 33.05 33.7
Switzerland CHF 1000-100 30.35 30.90
Switzerland CHF 50 30.15 30.90
Australia AUD 20.45 20.90
Japan JPY 10000-5000 0.274 0.2788
Japan JPY 1000 0.272 0.2788
Malaysia MYR 100-50 7.19 7.32
Malaysia MYR 10-5 6.99 7.32
Malaysia MYR 2-1 6.79 7.32
Singapore SGD 1000 22.10 22.50
Singapore SGD 100-2 22.05 22.50
Hongkong HKD 3.83 3.92
Canada CAD 22.65 23.12
Denmark DKK 4.41 4.51
Norway NOK 3.26 3.36
Sweden SEK 3.14 3.23
Taiwan TWD 0.975 1.035
Korea KRW 50000-5000 0.0248 0.0259
Korea KRW 1000 0.0228 0.0259
China CNY 100 4.26 4.36
China CNY 50 4.24 4.36
China CNY 20-10 4.06 4.36
China CNY 5-1 3.76 4.36
Philippines PHP 0.57 0.64
New Zealand NZD 19.63 20.3
Vietnam (:1000) VND 1.25 1.35
Brunei BND 21.85 22.25
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในหน่วยบาทไทยต่อหนึ่งหน่วยเงินต่างประเทศ

About Us

บริษัท พีพีพี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
มุ่งเน้นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ MC425540122
ประกอบกิจการด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับแลกเงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองอุดรธานี
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ ด้วยบริการที่เป็นกันเอง โปร่งใส
และพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าอย่างเต็มที่

Get In Touch

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์ (081)9751919 (10:00 - 17:00)
ทาง Email Form ด้านขวานี้ และ ทาง Social Network ต่างๆด้านล่างดังกล่าว


Social Networks


Send us an email

Your Name
Your Email